Sociálně-humanitní literatura - Konspekty od Mgr. Pavla Šlégra

T. G. Masaryk: Moderní člověk a náboženství

 Pokračování

Eva Broklová: Československá demokracie (Politický systém ČSR 1918–1938)

 Pokračování

Pavel Barša a Ondřeje Císaře: Levice v postrevoluční době: Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii

 Pokračování

Palle Svensson: Teorie demokracie

 Pokračování

T.G. Masaryk: Otázka sociální I., II.

 Pokračování

Ernest Gellner: Podmínky svobody - Občanská společnost a její rivalové

 Pokračování